EJENDOMSDATA  
 Dato Type Info Pris 
 1771 Solgt Dethlef Christian Ryborg   
 1827 Solgt Rasmus Ryborg   
 1850 Opført Stuehus   
 1852 Solgt Hans Peter Hansen Bohlbro   
 1884 Solgt Hans Jensen   
 1899 Opført Lade   
 1909 Solgt Hans Peter Jensen   
 1962 Solgt Hans Jensen 129.695  
 1968 Solgt Christian Christiansen Hell   
 1989 Solgt Kaj Moshage   
 1991 Note Landbrugspligten ophæves   
 1998 Solgt Ingelise & Henrik Jacobsen 960.268  
 2014 Solgt Anne-Kristine S. Andersen & Torben Sprenger 970.000  
 

 

Ejendommens historie

 

Det er sjovt som man nogle gange tilfældigt møder folk og får adgang til en forsvunden historie.
Vi købte ejendommen i 2014. Dem vi købte af, kendte ikke meget til ejendommens historie, så lige siden har vi søgt efter historier.

Arkivet i Gråsten havde lidt vi kunne starte med (blandt andet de følgende to fotos af gården og et salgsfoto fra 1980'erne), men det var faktisk nogle tilfældigheder der førte til yderligere gamle fotos af gården.

I sommeren 2015 fik vi besøg af en Jannie og hendes mand Thomas. Hendes mor og morbror havde i deres barndom været på sommerferien hos familien der boede på gården. De havde medbragt et gammelt foto fra 1909 af ejendommen som de søgte, og da de kom hertil blev ejendommen genkendt. Vi fik senere en kopi af billedet og lidt slægtshistorie.

Ud fra oplysninger vi har fundet på landsarkivet i Aabenraa, har vi regnet os frem til at vi er de tiende ejere af matriklen (se ejerrække).

I efteråret 2015 arbejdede Torben hjemme en dag, hvor et ægtepar kørte ind på gårdspladsen. Det var Elsemarie og Jens Ole. De var også i familie med dem, som oprindeligt havde boet på ejendommen. Torben havde lidt travlt med telefonmøder, så det blev kun til et hurtig kik indenfor, hvor de fortalte at de havde billeder af ejendommen, som vi gerne måtte få kopier af hvis det havde interesse, og det havde det jo naturligvis.

Sommerferien 2016 fik vi tid til at besøge parret som bor i Horsens og vi medbragte naturligvis en scanner.

 
1909

Billede 001 Gården i 1909 - zoomet ind
Billedet er formegentlig taget i maj 1909. Her ses beboerne efter rang


Fotografi af gården Felstedvej 28, Ladegårdskov, Kværs sogn. Set fra øst. Gårdens folk har til fotograferingen taget opstilling efter deres rang på gården.

Den ældre dame i forgrunden er Maria Botilla Hansen Bohlbro, 56 år (født 4. marts 1853 i Ladegårdskov, død 23. juni 1934 samme sted), datter af Hans Peter Hansen Bohlbro og Anna Kathrine Ryborg (datter af Rasmus Ryborg og hustru Botilde Hansen. Rasmus Ryborg havde gården indtil svigersønnen overtog den). Maria Botilla blev gift den 22. juli 1884 i Kværs med Hans Jensen (født 8. april 1851 i Vester Sottrup, Sottrup sogn, død 15. oktober 1900 i Ladegårdskov), der i 1884 overtog hendes fødegård.

Det følgende unge par er hendes søn Hans Peter Jensen, 24 år (født 20. maj 1885 i Ladegårdskov, død 3. oktober 1962 samme sted) og Elsebeth Marie Kirstine Petersen, 26 år (født 27. juli 1883 i Agerskov, død 22. december 1966 i Ladegårdskov). Siden 1906 havde Hans Peter gården. De var blevet viet 6. november 1908 i Kværs. Deres første barn fødtes i september 1909. Spædbarnet findes ikke på billedet. Antager at grunden er, at det endnu ikke var født.
Ægteparret fik seks børn. Den næstyngste, Hans Jensen, født 23. juli 1916 i Ladegårdskov, gift den 5. maj 1945 i Felsted med Christine Helene Grube, født 26. september 1924 i Tumbøl, Felsted sogn, fik i 1946 fødegården i forpagtning, købte den i 1962 og drev den til 1968, og fik så arbejde på JF-fabrikken i Sønderborg. Efter salget af gården til en person uden for slægten, boede de endnu nogle år til leje på stedet.

Det næstfølgende par er datteren Anna Cathrina Jensen, 21 år (født 22. september 1887 i Ladegårdskov, død 13. marts 1967 i Rønshoved, Holbøl sogn) og Jens Peter Petersen, 28 år (født 23. maj 1881 i Skelde, Broager sogn, død 29. marts 1961 i Rønshoved). Måske her som nygifte (de blev viet 27. maj 1909 i Kværs). Hans snurrige overskæg og korte klipning viser et tysk anstrøg, og hans holdning og fremtoning har et martialsk præg (dengang og helt til 1945 var det en yndet og velset fremtoning i Prøjsen/Tyskland). Måske fra hans soldatertid. Måske også ifølge tidens mode. Siden giftermålet drev han en ejendom i Kværs og flyttede omkring 1915 til Kværs mark og i 1929 til Rønshoved, hvor han drev en ejendom på 2 tdr. land som gartneri.

Den unge dame, stående ved stolpen, er datteren Ellen Christine Jensen, 19 år (født 26. maj 1890 i Ladegårdskov, død på De gamles Hjem i Gråsten). Hun virkede dengang ved husgerningen hos broderen Hans Peter. Hun forblev ugift.

Manden nær huset er sønnen Jens Jensen, 23 år (født 27. maj 1886 i Ladegårdskov, død 28. marts 1966 samme sted).
Han var på grund af svagelighed hjemme og hjalp til på gården. Han forblev ugift. 


De følgende portrætfotos er ca. fra samme tid som fotoet af gården herover hvis man tager personernes tøj og udseende i betraktning. 
 

 

Maria Botilla Hansen Bohlbro, 56 år.
født 4. marts 1853 i Ladegårdskov,
død 23. juni 1934 samme sted. 

Elsebeth Marie Kirstine Petersen, 26 år og Hans Peter Jensen, 24 år  


Maria Botilla holder her Gertrud som er Elsebeth og Hans Peters datter førstfødte. Gertrud blev født den 2. september 1909. Hans Peter Jensens svoger Jens Peter Petersen og søsteren Anna Cathrine JensenHans Peter's yngste søster Ellen Christine Jensen

Lidt slægtshistorie

Detlef Christian Ryborg, født 1753, gift oktober 1779 i Kværs med Maren Rasmusdatter Kjær, født 1744.

 • Anna Ryborg, født 29. august 1780 i Kværs, død 17. marts 1847.
 • Rasmus Ryborg, gårdejer, født 19. august 1782, død 11. november 1855 i Kværs. Gift 4. oktober 1815 i Kværs med Botilde Hansen, født 1787. 

  • Anna Cathrine Ryborg født 3. september 1819 i Ladegårdskov, Kværs sogn, gift 27. april 1852 i Kværs med Hans Peter Hansen Bohlbro, død 12. maj 1899 i Ladegårdskov. Hans Peter Hansen Bohlbro overtog hustruens fødegård i Ladegårdskov, og denne drev han indtil 1884, hvorefter han afhændede den til svigersønnen Hans Jensen.

   • Maria Botilla Hansen Bohlbro, født 4. marts 1853 i Ladegårdskov, Kværs, død 23. juni 1934 samme sted, gift den 22. juli 1884 i Kværs med Hans Jensen, gårdejer, født 8. april 1851 i Vester Sottrup, død 15. oktober 1900 i Ladegårdskov, Kværs.

    Maria gik i Ladegårdskov skole og var derefter hjemme for at hjælpe forældrene med driften af gården. Hans blev uddannet ved landbruget hjemme, aftjente sin værnepligt, overtog ved giftermålet svigerfaderens ejendom i Ladegårdskov, der var 40 tdr. land, og drev denne til sin død. Hustruen bortforpagtede derpå gården til 1906, hvorefter sønnen Hans Peter overtog den.

    1. Hans Peter Jensen, gårdejer, født 20. maj 1885 i Ladegårdskov, Kværs. Gift 6. november 1908 i Kværs med Elsebeth Marie Kirstine Petersen, født 27. juli 1883 i Agerskov. Hans Peter lærte landbrug, overtog som 21 årig sin fødegård efter moderen, deltog i første verdenskrig og bortforpagtede 1946 gården til sønnen, som overtog den i 1962. Hans Peter var i nogle år amts- og kommuneforstander, formand for Ladegårdskov andelsmejeri samt formand for forsamlingshuset i Kværs.
     1. Gertrud Marie Jensen, født 2. september 1909, gift 5 juni 1931 i Kværs med Poul Carl Munck Jørgensen, de bosatte sig i Sønderborg, hvor han var ansat ved Sønderborg gas- og vandværker.
      1. Ib Michael Munck Jørgensen, læge, født 4. november 1934 i Sønderborg.
     2. Maria Jensen, født 6. november 1910, gift den 1. november 1942 i Kværs med Peter Nissen Petersen. Parret bosatte sig i Hobro. Maria blev uddannet smørebrødsjomfru på hotel Strand i Sønderborg, lærte senere til børnehavelærerinde på Frøbel-højskole og virkede i 4 år som børnehaveleder i Aabenraa.
      1. Elsemarie Nissen Petersen, lærer, født 10. februar 1944 i Hobro.smile
      2. Hans-Peter Nissen Petersen, var sergent herefter elektrikker, født 30. september 1946 i Hobro.
      3. Annemarie Nissen Petersen, sygeplejerske, født 7. april 1956.
     3. Caroline Jensen født 6. januar 1912, død 3 januar 1934 i Gentofte.
     4. Hansine Jensen født 26. juli 1913, gift med Christian Hansen Bohlbro, togfører, født 11. juni 1914 i Middelfart.
      1. Børge Bohlbro, født 24. oktober 1938 i Fredericia, død 27. april 1948.
      2. Erik Bohlbro, typograf, født 31 december 1939 i fredericia.
       1. Per Bohlbro, født 15. august 1962 i København.
       2. Jan Bohlbro, født 28. juni 1967 i København.
      3. Finn Bohlbro, kok, født 27. april 1943 i Sønderborg, bosat i Herlev.
      4. Else Bohlbro, kontorassistent, født 21. april 1945 i Sønderborg, bosat i Brønshøj.
       1. Britt Foldager, født 17. oktober 1966 på Frederiksberg.
      5. Hans Jørgen Jaque (navneforandring fra Hans Jørgen Bohlbro), født 5. december i Sønderborg, bosat i Helsingør.
     5. Hans Jensen, fabriksarbejder, født 23. juli 1916 i Ladegårdskov, kværs, gift 5. maj 1945 i Felsted med Christine Helene Grube. Hans Jensen lærte landbrug, dels hjemme og dels ude. Fik i 1946 sin fødegård i forpagtning, købte den i 1962 og drev den til 1968. Var i årene 1951-1966 repræsentant for Gråsten andelsslagteri og har siden arbejdet på JF-fabrikken i Sønderborg. Han var indtil 1945 leder inden for ungdomsarbejdet.
      1. Svend Erik Jensen, født 20. februar 1947. Oversergent ved flyvestation Værløse.
      2. Britta Elisabeth Jensen, født 17. juli 1949, gift 5 maj 1970 i Kværs med Poul Erik Kristensen, Bosat Dronningensgade 56 i Fredericia.
      3. Margit Christine Jensen, født 16. november 1952 i Ladegårdskov, Kværs.
      4. Hans Peter Jensen, født 13 maj 1957 i Ladegårdskov, Kværs.
     6. Peter Jensen, født 27. september 1921 i Ladegårdskov, Kværs. død 28. juli 1941 samme sted.
    2. Jens Jensen, født 27. maj 1886 i Ladegårdskov, Kværs. Død 28. marts 1966 samme sted. Jens var på grund af svagelighed hjemme og hjalp til på gården.
    3. Anna Cathrine Jensen, født 22. september 1887 i Ladegårdskov, Kværs. Gift 27. maj 1909 i Kværs med Jens Peter Petersen, handelsmand. Død den 13. marts 1967 i Rønshoved, Holbøl. Hun havde plads ved husgerning bl.a. på Ullerup kro.
     1. Maria Petersen, født 8. april 1912 i Kværs. Gift med Rasmus Asmussen
      1. Jens Peter Asmussen, teglværksarbejder, født 23. juni 1938 i Dynt
       1. Michael Asmussen, født 11. august 1962 i Sønderborg
       2. Lone Asmussen, født 10. januar 1964 i Dynt
      2. Kaj Holger Asmussen, murer, født 4. februar 1944 i Dynt
     2. Jens Petersen, arbejdsmand, født 31. december 1915 på Kværs mark, Kværs.
    4. Ellen Christine Jensen, født 26. maj 1890 i Ladegårdskov, Kværs. Beskæftiget ved husgerning hovedsagligt i hjemmet, først hos moderen og dernæst hos broderen.
     • Marie Jensen, født 11. marts 1913 i Ladegårdskov, Kværs. Gift med Holger Otto Rasmussen, snedkermester i Hvidovre.
      • Jeppe Rasmussen, født 19. august 1945 i København.
      • Jette Rasmussen, født 24. januar 1948 i Hvidovre, gift med Dick Schou, bogholder, bosat i København.
       • Jannie Schou Hommelsgaard.smile
 

Fra bogen DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS (link)

Jensen, Hans Peter, Gdr., Ladegaard pr. Graasten. Født sammesteds 20. Juni 1885, Søn af Gdr. Hans Jensen, sammesteds.
Gift med Elsebeth Jensen, født Petersen, født 27. Juli 1883, Datter af Blikkenslagerm. Hans Peter Petersen, Nustrup.

Gaarden er fra 1765; den har været Slægtsgaard siden og er overtaget af Jensen 1908.
Der var dengang opdyrket 41 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 33,300, Grundskyld Kr. 20,100.
Besætningen var ved Overtagelsen paa 2 Heste, 8 Køer, 4 Ungkvæg og 10 Svin, den er nu 3 Heste, 12—13 Køer, 10 Ungkvæg og 25 Svin.

Jensen er uddannet ved Landbruget forskellige Steder;
Han er Formand for Kværs Sogns Forsamlingshus,
Formand for Sognets Venstrevælgerforening,
Medlem af Menighedsraadet,
Regnskabsfører for Præstelønningskassen og
Regnskabsfører for Hesteforsikringen for Kværs og Omegn.
Jensen blev i 1920 af den internationale Kommission konstitueret som Amtsforstander for Amtsdistriktet Ladegaard;
han har deltaget i Verdenskrigen 1914-18.

 


Her et foto af Elsebeth Marie Kirstine og Hans Peter Jensen's 6 børn fra 1922

 
Fra venstre: Caroline, Hans, Maria, Peter, Hansine og Gertrud. Caroline døde som 22 årig og hendes lillebror Peter som 20 årig  
   


Fotoet af de fire piger, omkring 1930


Fra Venstre: Gertrud, Hansine, Maria og Caroline. 


  
1933

På bagsiden af dette flotte foto står der "Et minde om en søndag til et møde ved Søgård, sommeren 1933"

Onsdag 12. juli 1933 skriver Flensborg avis om et kirkeligt møde i Søgård søndagen forinden.

Mon det er dette møde, der er tale om?

Kilde: https://www.fla.de/eAvis

 

  

    
Elsebeth Marie Kirstine Petersen og Hans Peter Jensen                                   Elsebeth Marie Kirstine Petersen og Hans Jensen

 


Maria Jensen og Peter Nissen Petersens bryllup den 1. november 1942
Maria's familie står til højre og Peters til venstre. Børnene er Kirsten Ravn
(Elsemarie's kusine på hendes fars side) og Ib Munch Jørgensen (Gerda's søn)

Fra venstre: Svend Erik, Britta, Margit og deres mor Christine.

Als og Sundeved pyntes fokken ofte med blomster eller klædes ud som en høstpige, der føres hjem på sidste kornlæs; stedvis også om
hele det sidste læs (der dog oftest kaldes fok´læs). Når det sidste læs skulle hentes, var alle børn i nabolaget med i marken med blomster og
pyntede et neg. Det var så fokken, og den blev sat på det sidste læs, og alle børnene med derop, og så råbte alle "fok, fok hurra" alt hvad man
kunne hele vejen hjem. Man satte fokken/høstpigen op i træet, så kunne naboerne se, at man havde mejet færdig.
 

   

Bagsiden af huset, med en stor so, som drengen holder i halen.

 

 
1947

 
1948

Billede 22b

 
1952 


Vinterbilledet er fotograferet da maskinhuset endnu ikke var bygget. Maskinhuset er bygget i 1953-1955.
Haven strakte sig langt ud i marken bagved huset, men der var også mange munde der skulle mættes i den store familie.

 

 
1952 Gården ses i baggrunden

 
1956

Hvis man zoomer ind på billedet ses to børn, hvor pigen må være Jette og drengen måske Jeppe. Man kan se, at pigen har samme tøj på og frisure som på billederne herunder. Bemærk også den efeu-begroede lade endegavl. I gårdspladsen står tærskeværket som separerede kornet fra halmen. Det var et Nordsten tærskeværk der blev anvendt på gården.

  

                
Sygeplejersken Marie Jensen, Ellen Christine Jensen's datter
og Hans Peter Jensens niece er vokset op på gården.

Marie sendte hendes børn Jette og Jeppe på sommerferie i det sønderjyske. 

I 50'erne kunne børnene få en årlig rejse via skolen.

Jette og Jeppe Rasmussen kan ses på de to gårdsplads billeder her og luftfotoet herover. Billederne er fra 1956 ifølge Jannie (Jette's datter).

På billedere har pigen det samme tøj på, så vi går ud fra at billederne er taget i sommerferien i 1956.

Elsemarie (Jette's grandkusine) fik en togbillet til Sønderborg for at besøge moster Gerda (Gertrud) som boede Skovvej 15 lige over for gasværket. Hun hoppede af i Gråsten for at besøge familien på gården.  

Hans Peter Nissen Petersen og gårdejer Hans Jensen

 

     

Ifølge Elsemarie var der altid meget mørkt i stuerne pga. de store træer på gårdspladsen.

 

 

      

På billedet med drengen kan man se Bodil og Hans Peter's hus fra da det         Der hvor vi har bygget en dobbelcarport, var der engang prydhave.
var med stråtag.På billede ses Hans Peter og Elsebeth Marie Kirstine uden for Onsildgade 12 i Hobro, børnene er Elsemarie Nissen Petersen og hendes lillebror Hans Peter Nissen Petersen.

 


 

Gårdens areal bestod i 1968 af følgende matrikler:

Matrikel nr. 4 af Ladegård ejerlav, Kværs sogn 14.7137 ha.
Matrikel nr. 133 af Ladegård ejerlav, Kværs sogn 1.2988 ha.
Matrikel nr. 64 af Kværs ejerlav og sogn 0.3120 ha.
Matrikel nr. 53 af Søgård ejerlav, Kliplev sogn 0.1897 ha.
Matrikel nr. 18 af Grøngrøft ejerlav, Felsted sogn 3.7500 ha.
ialt 20.2642 ha.

Der går 0.55 ha. til en tønde land så der var 36,844 tønder jord til gården.

En hektar (ha) er et areal på 100 meter × 100 meter, dvs. 10.000 m² eller 0,01 km². Der går med andre ord 100 hektar på en kvadratkilometer.

 

Her er en oversigt over sammenhængen imellem de forskellige størrelser:

1 Penning; 6 x 6 Alen = 36 Alen

1 Album; 4 Penning; 12 x 12 Alen = 144 Alen

1 Fjerdingkar; 3 Album; 12 x 36 Alen = 432 Alen

1 Skæppe Land; 4 Fjerdingkar; 36 x 48 Alen = 1.728 Alen

1 Tønde Land; 8 Skæpper; 36 x 384 Alen = 13.824 Alen – som oftest fremstilles som 14.000 Alen

Tilsåning med en tøndekorn
En tønde land skulle tilsåes med een tønde korn.

En tønde rummede ca 139 liter korn (udsæd), og vejer 100kg. Det var i datidens enheder 144 potter korn, der skulle fordeles på 13.824 kvadratalen, dvs, at een potte skulle dække 96 kvadratalen. Det er én liter korn til knap 40 m².

Ved at opdele tønden i mere håndterlige størrelser − og arealet tilsvarende − var det lettere at få kornet sået jævnt.

Man begyndte med at hælde kornet over i et skæppemål. 8 skæpper svarede til een tønde. Dvs en skæppe kunne rumme ca 17,5 liter korn, − ca 139 liter delt med 8.

Det område een skæppe skulle dække var en ottende del af en tønde land, eller 36x48 alen. Det er ca 22m x 30m. Og lidt voldsomt at fordele jævnt per håndkraft, da de ca 17,5 liter korn vejer ca 12,5 kg, (een ottende del af 100kg)

Derfor var det naturligt at opdele denne skæppe i fjerdedele, såkaldte fjerdingkar.

Et Fjerdingkar (rummål) korn vejer således en fjerdedel af skæppen, ca lidt over 3 kg og fylder knap 4,5 liter, det er dog en mængde, der er til at bære − og til at fordele over en fjerdingkar land, dette rektangel på 36x12 alen, eller tre Album (flademål), var lig med tre gange 12x12 alen. Altså 3 kvadrater på hver 12x12 alen.

En favn var 3 alen, eller 1,80m, så hvert kvadrat var 4 favne på hvert led. Man skulle altså bruge ca halvanden liter korn til sådan et kvadrat på fire favne på hver led, svarende til ca 60 m².

Hvis det skulle udspecificeres yderligere, bestod en album af fire kvadrater, 4 Penning, hver på 2x2 favne, eller 6x6alen. Eller ca 3,6m x 3,6m ... lig med et areal på knap 14,5 m². De 36 kvadratalen skulle tilsåes med halvanden pægl korn.

Du kan læse meget mere om de gammeldags måleværdier her

Elsebeth Marie Kirstine og Hans Peter Jensen

 

 Hans Jensen og Christine H. Jensen f. Grube gravsted på Gråsten kirkegård.

Følgende fulgte med i handelen:

Da Hans Jensen solgte gården til Christian Chistiansen Hell den 1. januar 1968 fulgte følgende driftsinventar med i handelen:

1 tofuret plov
1 FM 21" plov
1 radsåmaskine
2 gummivogne
1 15 HK el-motor
1 10 HK el-motor
1 3 HK el-motor
1 roetørvasker
1 kværn
1 malkemaskine
1 tæskeværk

samt diverse håndredskaber

 

Gården blev handlet i følgende år (pris)

20-08-1962 - 129.695 Kr.
01-01-1968 - ?
01-09-1989 - 260.000 Kr.
20-11-1997 - 960.268 Kr.
14-04-2014 - 970.000 Kr.

 

 

 
1979

Billede 35a

Gården blev sat til salg sidst i 1980'erne, sandsynligvis med dette foto

Fotograf: Schemel, O., ejendomshandler  
Gården så temmelig forfalden ud efter flere års udlejning. Ejendomshandlen blev tinglyst den 30. maj 1991.

 


I 2008 bliver ejendommen fotograferet ifb. SAVE undersøgelser.

 

Gårdspladsen er blevet plantet til med prydplanter. Loen er forvandlet til et værelse.
Den bagerste stald står tilbage som en ruin i 1980'erne.

  

Sommeren 2016

Sålænge gården består, sålænge fortsætter historien! Her følger et par billeder fra sommeren 2016.

036
   

 

 

  

2019 Nyt front spir, endegavl mod øst og tag

Billede 039 Billede 040 Billede 041

 

Generelle kilder:

Andre interesante artikler med relation til bondelivet i området: